31 de agosto de 2018

Produto Turístico "Remo tradicional no Golfo Ártabro Norte"

O remo tradicional, mais aló das súas connotacións deportivas, ten outras relacionadas coa súa vinculación aos oficios do mar. 
As primeiras regatas de remo en Galicia e no Cantábrico nacen por imitación ás situacións de competición que se daba entre os mariñeiros e por ese motivo durante moitos anos e en moitos pobos a súa práctica está ligada ás Confrarías de Pescadores.


O Club de Remo de Ares conta cunha axuda do Programa FEMP 2014 -2020 nesta Convocatoria 2018, e que foi tramitada por este GALP, para a creación dun produto turístico de remo tradicional no territorio do GALP Golfo Ártabro Norte. Este produto turístico será sustentable, socialmente responsable, auténtico, de calidade, innovador e diferenciado, e pretende afianzar o posicionamento deste destino como territorio de natureza e deporte.

As actividades previstas dentro deste proxecto son as seguintes:

1. Coordinación e captación de participantes

2. Iniciación ao remo indoor

3. Remo no mar

Para levar a cabo este proxecto, preténdese comprar unha traineriña de carbono e remos, un batel de fibra de carbono e remos e remoergómetros; así como está prevista a contratación dunha asistencia técnica para a coordinación e captación de participantes.

"Dende o equipo promotor deste proxecto entendemos que a creación deste proxecto de turismo deportivo de remo tradicional co obxectivo de posicionar o Concello de Ares, e a todo o territorio do GALP Golfo Ártabro Norte, como referente de remo tradicional contríbúe ao logro da prioridade cuarta do FEMP de aumentar o emprego e a cohesión territorial mediante o fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e á mobilidade laboral nas comunidades pesqueiras e acuículas, incluíndo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. Entendemos que o Produto Turístico de Remo Tradicional pode ser un referente nos territorios de pesca de Europa, de proxecto que contribúa á cohesión territorial mediante o fortalecemento e apoio a todo o tecido do remo, que xa é incipiente neste territorio e, polo tanto, pode ser un pulo á creación de novos empregos". Club de Remo de Ares

Ningún comentario:

Publicar un comentario