22 de xullo de 2020

Memoria visual da costa do Golfo Ártabro Norte


Dentro do Programa de Formación Audiovisual #VidasMariñeiras 2019, xunto coa realización das curtametraxes, puxemos en marcha en paralelo a creación dun fondo fotográfico con imaxes antigas dos municipios de #Ares, #Cabanas, #Fene, #Ferrol, #Miño, #Mugardos, #Narón, #Neda, #Paderne e #Pontedeume, relacionadas co mar.20 de xullo de 2020

CAPACITACIÓN DE MOZOS E MOZAS EN BUSCA DO RELEVO XERACIONAL NO SECTOR PESQUEIRO

O proxecto de colaboración RELEVO 2020 é unha iniciativa de carácter formativo promovida por cinco dos oito Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro que hai en Galicia.

O GALP Golfo Ártabro Norte xunto con outros catro GALP galegos (GALP Mariña Ortegal, Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible, GALP Golfo Ártabro Sur e GALP Ría de Arousa) promove un proxecto de colaboración centrado na capacitación de mozos e  mozas, a través da formación e dun mellor coñecemento dos recursos do territorio, a fin de fomentar e acadar o relevo xeracional no sector pesqueiro. O proxecto ofrecerá unha visión global do sector aos participantes, coa que se lles facilitarán ferramentas e recursos que lles permitan orientar o seu futuro en relación ao sector do mar.

A iniciativa que xa está na súa fase de arranque, coa posta en marcha da preparación das actuacións que se van desenvolver, vai destinada a mozos e mozas dos 16 aos 30 anos que pertenzan a algún dos 50 concellos que conforman os territorios dos cinco GALP. No caso do Ártabro Norte, o territorio abrangue os concellos de Ares, Cabanas, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne, Pontedeume.

O proxecto desenvolverase en dúas edicións de catro meses cada unha (a primeira de setembro a decembro de 2020 e a segunda de xaneiro a abril de 2021) e contará con 30 prazas en cada un dos territorios, que serán cubertas por orde de inscrición e atendendo a un reparto homoxéneo nos concellos do territorio.

Non é preciso contar nin con titulación vinculada ao sector pesqueiro nin con experiencia previa no mesmo. 

O equipo docente estará formado por profesionais do eido das Ciencias Experimentais e das Ciencias Sociais que desenvolverán un programa formativo centrado no coñecemento do sector e na titorización persoal de cada alumno e alumna.

As sesións impartiranse, un máximo de dúas veces por semana, a través de seminarios formativos, titorías, saídas de campo, encontros con mozos e mozas con experiencia e encontros con profesionais do sector. 

Para o remate do proxecto e modo de incentivo para aquel alumnado que tivese participado activamente no proxecto e cumprido os requisitos formativos haberá unha visita de estudo nacional ao País Vasco á Escola de Formación de Carpintería de Ribeira “Albaola”.

Reunións informativas

O GALP leva días visitando un a un os concellos e confrarías de pescadores do territorio a fin de facelos partícipes activos da difusión e promoción do proxecto e na busca e captación de destinatarios. Visitáronse os concellos de Miño, Cabanas, Ares, Mugardos, Pontedeume, Fene, Neda e Narón e as confrarías de Miño, Pontedeume, Ares, Mugardos, Barallobre e Ferrol.

As reunións seguirán nos vindeiros días e semanas para achegar a información a persoas interesadas e coordinar a difusión do proxecto coas entidades colaboradoras a fin de fomentar a captación de alumnado.


Solicitude de información

Para informarse sobre o proxecto, está habilitada a dirección de email info@relevo2020.org e o espazo web relevo2020.org no que ademais se atopará o formulario de inscrición que quedará habilitado esta mesma semana.

As persoas que así o desexen tamén poden informarse na oficina do GALP, na súa sede en Miño e seguir as novas a través das redes sociais Instagram e Facebook buscando por Relevo2020.
17 de xullo de 2020

TANZA, O PROXECTO DE COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PESQUEIRO E O DE INCLUSIÓN, ARRANCOU ESTE MÉRCORES COA SÚA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN

A iniciativa, promovida por seis dos oito GALP galegos, busca fomentar o emprego inclusivo na zona costeira galega.

Á súa presentación asistiu a Conselleira do Mar e representantes dos GALP promotores.

O Proxecto de cooperación Tanza foi presentado este mércores 15 de xullo nunha reunión virtual, debido ás circunstancias derivadas da actual crise sanitaria. 

Á reunión de presentación foi moderada por Javier Otero Patrón Maior da Confraría de Ribadeo e Presidente do GALP A Mariña-Ortegal, coordinadora do proxecto. 

Asistiron representantes dos seis GALP promotores da iniciativa (A Mariña-Ortegal, Golfo Ártabro Norte, Golfo Ártabro Sur, Costa da Morte, Costa Sostible e Ría de Arousa), así como representantes da organización, a Conselleira do Mar, Rosa Quintana e a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo.

Este proxecto de cooperación xorde da necesidade de definir lazos de cooperación entre o sector pesqueiro e o ámbito social, sobre todo no que respecta ao ámbito das discapacidades, e a mellora medioambiental. 

Así, o seu principal obxectivo é o de por en contacto a entidades da área da inclusión social co sector pesqueiro ao longo de toda a costa galega co fin de mellorar a empregabilida-de e a inclusión social nas actividades vencelladas ao mar.

O proxecto pretende reforzar a gobernanza das zonas costeiras cunha visión colaborativa e integradora do sector do mar, a inclusión social e tamén do importante papel que teñen os concellos como dinamizadores do territorio. Busca, por tanto, impulsar un maior dinamismo socioeconómico nas zonas costeiras, cunha marcada orientación á promoción dunha economía máis verde e sostible.

Ao longo do verán organizaranse reunións informativas dende Ribadeo ata O Grove co fin de diVulgar o proxecto e detectar as oportunidades de colaboración entre ambos sectores. Nelas poderán participar entidades da área de inclusión social como centros ocupacionais, centros especiais de emprego e asociacións, así como confrarías, empresas e entidades do sector pesqueiro.26 de xuño de 2020

Proposta de resolución DEFINITIVA Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte


1. A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte en reunión celebrada o 16 de xuño de 2020 en Miño, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou  prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”. CONVOCATORIA 2020. 1ª FASE ADXUDICACIÓN DE AXUDAS. (Resolución publicada o día 17 de xuño de 2020 nesta mesma páxina web e no taboleiro de anuncios do GALP Golfo Ártabro Norte)

2. Unha vez analizadas todas as alegacións presentadas dentro do prazo estipulado (5 días dende a data de publicación) na sede do GALP Golfo Ártabro Norte, a Xunta Directiva deste GALP en reunión mantida o día 25 de xuño de 2020, eleva a público unha proposta de resolución DEFINITIVA de proxectos produtivos e non produtivos así como os desestimados PARA A CONVOCATORIA 2020, 1ª FASE ADXUDICACIÓN DE AXUDAS, tendo en conta o estipulado no artigo 24 da “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”.

3. Preme nos seguintes enlaces para ver as resolucións DEFINITIVAS:

Esta proposta de resolución DEFINITIVA de Xunta Directiva para proxectos produtivos e non produtivos da Convocatoria 2020, primeira fase de adxudicación de axudas, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos e non produtivos para esta convocatoria 2020.


17 de xuño de 2020

Proposta de resolución provisional Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte. 1ª fase adxudicación axudas CONVOCATORIA 2020

A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte en reunión celebrada o 16 de xuño de 2020 en Miño, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou  prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo na 1ª fase de adxudicación de axudas da Convocatoria 2020, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”.
Preme nos seguintes enlaces para ver as resolucións provisionais:
Esta proposta de resolución provisional de Xunta Directiva para proxectos produtivos e non produtivos da Convocatoria 2020, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos e non produtivos para esta 1ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria 2020.

Outórgase un prazo de alegacións de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación no taboleiro de anuncios do GALP Golfo Ártabro Norte, que será o día 17 de xuño de 2020.
La imagen puede contener: 12 personas, texto que dice "Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte ECONOMICAS ARAPROXECTO PESCAMOS IDEAS Su Reunión hoxe martes día 16 ás 18:30 horas para a aprobación provisional de proxectos Convocatoria 2020 pola Xunta Directiva. 44 Iniciativas presentadas neste GALP 32 PRODUTIVAS 12 NON PRODUTIVAS"

10 de maio de 2020

Entrevistamos a testemuñas directas vinculadas co sector pesqueiro e marisqueiro deste ámbito territorial

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

O Patrón maior da Confraría de Pescadores de Mugardos, Omar Enrique Lucci Muñoa, aínda que tamén é o noso Secretario, respondeu ás nosas preguntas en calidade de Patrón maior da Confraría de Mugardos. Grazas!! Omar
A Confraría de Pescadores de Mugardos, ten dous sectores productivos, a pesca de baixura (7 embarcacións) e o marisqueo a pé (65 permisos de explotación). O marisqueo é a actividade principal da confraía en canto a volumen de produción e ingresos.

MARISQUEO: Ameixa fina, Ameixa xapónica, Ameixa babosa, Berberecho, Navalla, Bicuda e  Ostra plana.

Contacto: Tlfno. 981 472 227 / cofradia@cofradiamugardos.org

Segue o día a día desta Confraría na súa páxina de FACEBOOK

Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

A Confraría de Mugardos ten dous sectores productivos, a pesca de baixura (7 embarcacións) e o marisqueo a pé (65 permisos de explotación). O marisqueo é a actividade principal da confraía en canto a volumen de produción e ingresos.

Nesta crise a pesca de baixura segue a traballar como o viña facendo antes da pandemia, coas limitacións de seguridade esixidas que supoñen cambios nas condicóns de traballo nas embarcación e nos puntos de venda. O marisqueo a pé vese obrigado a acollerse ao cesamento da actividade como consecuencia da caída total da demanda das especies comercializadas.

O consumo regular periódico de peixe e marisco a nivel familiar sería unha forma de axudar ao sector, xa que os clientes principais, hostalería e turismo, están actualmente inactivos.

Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?

Importancia a nivel medioambiental.
Dende hai anos os recursos pesqueiros en Galiza se xestionan mediante plans de xestión. Estes plans van máis aló da pesca e extración de especies de peixes e mariscos e a súa comercialización. E se nutren de datos obtidos do medio natural para compatibilizar a actividade pesqueira co coidado ambiental. A obtención destes datos require dunha presenxza e observación continua do medio mariño influindo de manera determinate no seu control e coidado.
O control continuo do medio permite detectar e correxir situacións negativas as que se enfrontan os ecosistemas na actualidade, favorendo neste aspecto a conservación da biodiversidade e dos habitats. En xeral o sector do mar aportalle a sociedade a conservación do patrimonio natural mariño.

Importancia na saude.
Os controis sanitarios esixidos pola lexislación vixente para garantir a comercialización dos productos do mar funcionan tamén como indicadores para a deteción de posibles problemas sanitarios axenos ao medio marino.

Importancia no abastecemento de alimentos de alto valor nutritivo e saludables á sociedade.

Importancia económica.
O sector do mar é unha importante fonte de xeración de emprego e riqueza na comunidade autónoma.


Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

Os datos que se expoñen a continuación son os relativos a Confraría de Mugardos.
O dato do emprego é emprego directo e a facturación estimouse mediante a media dos últimos cinco anos das especies comercializadas na lonxa.
Emprego: 83 persoas, socios da entidade e personal contratado. Facturación (2015-2019) : 356.898 €

Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

Quizais a principal caracteristica da actividade pesqueira e marisqueira sexa o coñecemento necesario tanto das zonas de pesca como da vida das especies para poder capturalas e que cheguen as lonxas e aos consumidores finais. Este coñecemento tarda tempo en adquirirse por tratarse dun medio moi dinámico e cambiante e require dunha presenza continua no mar.


Por que cre que é vital consumir produtos do mar?

Os productos do mar aportan unha serie de beneficios aos seres humanos que os diferencian doutros alimentos.

En xeral son de baixo o moderado valor calórico, as proteinas presentes nestes alimentos cosidéranse de alto valor biolóxico xa que conteñen todos os aminoácidos que o organismo necesita nas proporcións axeitadas.

A grasa do peixe é rica en ácidos grasos poliinsaturados e esenciales (omega-3).
Aporta vitaminas dos grupos A, B, D e E e minerales coma iodo, fósforo, clacio e selenio.

Os mariscos xeralmente baixos en calorías son ricos en proteínas e minerales e ademáis dos xa citados aportan tamén ferro, cinc e potasio.

Ademáis son sabrosos e de fácil mastigación e dixestión.Todas estas características faios alimentos moi saudables.

8 de maio de 2020

Achegamos testemuñas directas do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte á Campaña Queda Co Noso Mar

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

Mario Camba, propietario xunto co seu irmán do Mesón Avellaneda en Pontedeume, mostra o seu apoio a  esta campaña e ao todo o sector do mar, respondendo moi amablemente ás nosas preguntas. 

Moitas grazas!!! MarioMesón Avellaneda,  é considerado un lugar de referencia todo o ano para familias dos concellos limítrofes, con nen@s que queiran desfrutar dunha comida elaborada con produtos do mar, ao mesmo tempo que os nen@s desfrutan no parque de bolas (único no Concello de Pontedeume) de forma controlada e segura.


Establecemento de referencia para celebración de eventos (aniversarios, festas de empresas, reunións familiares, menús concertados, bautizos, comunións...)


Dirección: Doctor Villanueva 10 - Puentedeume

Contacto: Tlfno. 981 434 113 / Messenger

Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

Afronto la situación teniendo mucha calma y creyendo que nuestros representantes legales están haciendo una gran labor para que pronto podamos volver a realizar nuestra actividad.

Lo que puede hacer la ciudadanía es seguir demandando los productos del mar, como hasta ahora, e incluso más, ya que la actividad de la restauración está parada, produciendo una importante disminución en la demanda de dichos productos, por eso , lo mejor que puede hacer la ciudadanía es seguir consumiendo pescados, mariscos, etc, para que cuando se reanude la actividad cuanto antes , sea una actividad productiva.

Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?

Considero que es importante el sector del mar en Galicia, por dos razones fundamentales:

Un motor económico muy importante, ya que genera muchos  puesto de trabajo, tanto de forma directa como indirecta,

Y por otro lado, es un referente a nivel cultural de Galicia en el mundo, los productos de las rías gallegas tienen mucha fama a nivel mundial, su marisco, su pulpo, y también las elaboraciones que con ellos se preparan, por tanto creo que muy importante el sector del mar como referente de la cultura de Galicia y por consiguiente una importante fuente de ingresos a traves del sector turístico, que viene a Galicia buscando entre muchas otras atracciones , el buen comer.

Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

Sinceramente desconozco con exactitud esa información, pero en donde yo personalmente tengo mi mesón, que es en Pontedeume,  se que  muchas familias viven del sector de la pesca, o bien de forma directa o indirectamente como mi caso.

Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

Si bien mi actividad en concreto es básicamente de ocio, sí que de alguna manera , ayudamos al sector pesquero, ya que ofertamos de manera importante los productos del mar, haciendo que la sociedad, pruebe de muy diferentes maneras dichos productos, de manera que amplíen su conocimiento acerca de los maravillosos que pueden ser dichos productos, y así promover de alguna manera su consumo.

Por que cre que é vital consumir produtos do mar?


Creo que es vital consumirlos, porque además de tener un alto contenido en nutrientes esenciales para la salud, de decir, alimentos muy saludables, además tenemos en Galicia excelentes productos, y porque también mucha gente vive de ello, y consumirlo es vital para mantener el sector pesquero en funcionamiento.


6 de maio de 2020

Testemuñas directas do GALP Golfo Ártabro Norte: JC Global Consulting

#QuedaCoNosoMar   
#QuedaConNuestroMar

O propietario de JC Global Consulting, Julio S. Cantero Leiro, enviounos este video, no que recolle moitos datos interesantes, así como as súas opinións ao respecto do sector pesqueiro. 
Moitas grazas!!!

"Está en nuestras manos ayudar a salir adelante. Consumamos productos de la mar, alimentos de proximidad" Julio Cantero.


4 de maio de 2020

Achegamos testemuñas directas do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte á Campaña Queda Co Noso Mar

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

O noso Vicepresidente, Cesar Longo Queijo, mostra o seu apoio a esta campaña dos GALP galegos, respondendo moi amablemente ás nosas preguntas, Grazas!!! 

Cesar Longo Queijo, é tamén alcalde do Concello de Paderne, entidade socia do GALP Golfo Ártabro Norte. 

http://concellodepaderne.com/pages/index


Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

Cumprindo as normas e recomendacións do goberno. Consumir na medida do posible os produtos do mar..

Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?

Importancia principal,  é o sector primario  fundamental na economía de Galicia e o sector pesqueiro é una fonte de emprego importantísima.

Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

No sector primario bastante e no de comercialización dos produtos do mar moi importante. Tamén ten bastante incidencia no turismo mariñeiro.

Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

É absolutamente necesaria na alimentación  das persoas

Por que cre que é vital consumir produtos do mar?

Para levar una dieta sana e nutritiva ademais da importancia que poder ter que os produtos do mar galegos son únicos.

2 de maio de 2020

Entrevistamos a testemuñas directas vinculadas co sector pesqueiro e marisqueiro deste ámbito territorial

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

O propietario de Peixería Mares, José Ramón García Bello, respondeu moi amablemente ás nosas preguntas. Moitas grazas!!!
En Peixería Mares ofrecemos un servizo de peixe fresco diario dos productos que traemos directos da lonxaContamos con unha sección variada de productos conxelados, salado e conservas.


Dirección: Rúa Real, 45, 15624 Ares, A Coruña

Contacto: Tlfno. 679 22 63 58 / Messenger


1.- Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

Pois a situación a afrontamos con moitas precaucións e con resignación…pero non queda outra que afrontalo tal e como está, pero sen descoidarse en ningún momento.

A cidadanía para axudar o sector do mar, o que ten que facer e consumir produtos do mar pescados e elaborados en Galicia, rexeitar o peixe e marisco que ven de Portugal, Turquía, Canadá… porque si mercan produto galego, todos eses cartos quedan aquí.

2.- Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?
O sector do mar, e no que a min máis preto me toca que é na peixería, é importante no senso que nós ofrecemos peixe e marisco fresco das nosas costas, ofrecendo a máxima calidade de produto. Nestes momentos difíciles, ofrecemos un servizo a domicilio totalmente gratuíto, para que a xente non teña que saír dos seus fogares, e así poder consumir alimentos que ofertamos, e a xente poida facer unha dieta sana e equilibrada.

3.- Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

O emprego que xenera o sector do mar nestes momentos, non é tan grande como fai uns anos, pola diminución da flota, pero aínda así é moi importante polo volume de negocio que xenera, pescadores, estibadores, transportistas, lonxas, peixerías…

4.-Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

A pesca é unha actividade esencial na nosa comunidade, pois somos onde se comercializa gran parte do peixe e marisco que se consume no país, e tamén polas exportacións que se fan o resto de Europa, con volume de ventas e ingresos fundamentais para a nosa comunidade, e para as localidades que teñen barcos de pesca ou marisqueo.

5.- Por que cre que é vital consumir produtos do mar?

Porque son fundamentais para levar unha vida saudable e confortable. Tódolos médicos aconsellan 2 ou 3 veces mínimo por semana consumir omega 3, vitaminas e proteínas.
25 de abril de 2020

Entrevistamos a testemuñas directas vinculadas co sector pesqueiro e marisqueiro deste ámbito territorial

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

O Patrón maior da Confraría de Pescadores de Miño, José Manuel Fernández Lage, aínda que tamén é o noso Presidente, respondeu ás nosas preguntas en calidade de Patrón maior da Confraría de Miño.


A Confraría de Pescadores de Miño, é a máis pequena en canto a número de socios das 6 Confrarías deste ámbito territorial. Ten sobre 25 socios e socias, dos Concellos de Miño, Paderne, Betanzos e Bergondo que se dedican principalmente á actividade marisqueira, xa que a actividade pesqueira foise perdendo pouco a pouco.

MARISQUEO: Ameixa fina, Ameixa xapónica,  Berberecho e  Ostra rizada.

Contacto: Tlfno. 981 782 755 / cofradiamino@hotmail.com


Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

Perante a situación que estamos a vivir motivada pola aplicación do estado de alarma decretado polo goberno central con motivo do Covid 19, dende as confrarías estase a vivir con moita inquietude pola forte caída da demanda dos nosos produtos, tralo peche da principal canle de distribución como é a restauración, afectando  especialmente  a  aquelas confrarías que teñen no marisqueo a súa principal fronte de ingresos. 

Sen esquecer a incerteza que nos xera a  falta  de medidas axeitadas para defendernos do virus dada  a  especial particularidade do  noso traballo.  

“Da cidadanía demandaríamos e agradeceríamos seguisen consumindo produtos do noso mar, que ademais de seren un alimento esencial, farían que todo o noso esforzo nestes momentos tan difíciles véxase recompensado e valorado”

Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?

A actividade do marisqueo na nosa comunidade e mais concretamente no Golfo Ártabro Norte, supón a súa principal fonte de ingresos sendo en algúns casos máis do 80% da facturación

Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

Neste ámbito territorial somos 6 Confrarías de Pescadores, onde arredor dun millar de persoas traballan neste sector. 

Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

A actividade do marisqueo a mais de supoñer un modo de vida, e fundamental para conservación dos espazos intermareais, dado que co seu modo de traballo están a favorecer a descompatación e aereación do sustrato.

Por que cre que é vital consumir produtos do mar?

Consumir produtos do mar e fundamental para o tecido económico, dada a gran diversidade de empresas que interveñen na súa  transformación e   distribución, favorecendo deste xeito a manter un importante número de empregos.
24 de abril de 2020

Campaña #QuedaCoNosoMar

Á campaña Queda Co Noso Mar súmase tamén a opinión do #presidente do GALP GOLFO Artabro NORTE, José Manuel Fernández Lage, ao respecto deste ámbito territorial:

#QuedaCoNosoMar

Resalta as características tan peculiares que teñen as 6 confrarías deste territorio, principalmente o seu tamaño. “Temos Confrarías moi pequenas e con poucos socios e socias, e en canto á actividade algunhas delas dedícanse exclusivamente ao “marisqueo a pé”, non tendo outras opcións como vía de escape nestes momentos” “Estamos parcialmente paralizados e con moi pouca actividade

Ao non ser considerado o marisco un produto de primeiro necesidade, non hai demanda para a súa venda, "xurden  moitas complicacións para realizar subastas ou colocar o produto a un único comprador respetando prezos de mercado, como fan algunhas das nosas confrarías, porque non hai compradores”, explica. 

Nestes momentos “vivir do noso mar e das nosas rías” non é unha tarefa fácil, agravada polo peche do sector da restauración.... pero, mentres tanto, reclama para este territorio máis axudas para soster un sector que dá emprego “ a moitas familias”, e sobre todo que non desapareza, e que poidan contribuír a impulsar a economía deste ámbito territorial....e rexurdan no momento que esta “pandemia”, que nos levou a este “estado de alarma”, desapareza.  

22 de abril de 2020

CAMPAÑA #QUEDACONOSOMAR


O GALP Golfo Ártabro Norte lanza, xunto a todos os GALP de Galicia, a campaña #QuedaCoNosoMar para visibilizar o labor da xente do mar ante o Covid-19

   Esta iniciativa achega valoracións e datos de primeira man sobre a importancia económica e social do sector e a situación por provincias galegas.
   O sector solicita á cidadanía que manteña o seu consumo de produtos do mar e así garantir o emprego dunhas 100.000 persoas e o 2% da riqueza galega.

O GALP Golfo Ártabro Norte vén de lanzar, xunto ao resto de GALP de Galicia, a campaña “Queda na casa, queda co noso mar”, que utiliza o cancelo #QuedaCoNosoMar, para visibilizar o labor da xente do mar ante a situación provocada polo coronavirus Covid-19.

A iniciativa achega información de primeira man sobre a importancia que ten o traballo do sector, tanto a nivel económico e social. Para iso, o GALP achega diversas voces para reflectir as valoracións e testemuñas procedentes das distintas actividades do mar (pesca extractiva, acuicultura, marisqueo a pé, comercios, etc.).

Entre esas voces destaca a do presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, que recoñece que “son días moi complicados” para o sector, do que viven directamente 22.000 persoas na nosa comunidade. Sinala que desde a Federación traballan para defender “a importancia que o consumo de produtos do mar ten para a sociedade”, así como as características particulares que existen entre as distintas actividades do mar, como poden ser a pesca e o marisqueo.

Pola súa banda, o presidente da Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, asegura que desde o inicio do estado do alarma o sector do mar, tanto en Galicia como no resto de España, “reduciu en gran medida a súa actividade, con paróns de ata o 70% da frota nalgunhas autonomías”, provocado pola necesidade de equipos de protección individuais (EPIs), a caída da demanda doméstica e o peche da canle Horeca (hostalaría e restauración).

Porén, Otero destaca “a valentía” da xente do mar que, a pesar da menor actividade, continuou traballando para garantir a subministración de produtos á cidadanía. Basilio Otero considera que tanto o peixe como marisco son alimentos que deben chegar aos fogares debido “ao seu alto valor nutricional e enerxético”.

Situación por provincias galegas
En Lugo, Basilio Otero, presidente da Federación Provincial de Confrarías, asegura que a situación “é distinta respecto ao resto de Galicia” debido ás súas características propias, con sobre todo pesca de altura, baixura e moi pouco marisqueo, e tamén á maior duración da campaña da cabala. Isto, sumado a unha lixeira suba dos prezos e do consumo durante a Semana Santa, fixo que a situación se normalizara un pouco, pero “aínda queda moito que recuperar”, engade.
  
Na provincia da Coruña, a situación varía en función da confraría, pero en xeral estanse establecendo quendas de saídas ao mar, xa que debido ao descenso da demanda, non é preciso que toda a frota estea en activo. O presidente da Federación Provincial de Confrarías da Coruña, Daniel Formoso, pide á cidadanía que non deixe de consumir produtos do mar, “xa que a súa venda non só mantén os empregos directos, senón a toda unha cadea, entre a que hai empresas conserveiras, depuradoras ou transportistas”. Ademais, reclama “compensacións” para as persoas que tiveron que parar para cumprir co decreto de estado de alarma e para as que teñen que vender o produto “con caídas de prezos de entre o 50 e o 85%”.

En Pontevedra a maior parte da actividade de marisqueo está paralizada e tanto a pesca artesanal como as lonxas funcionan ao 60% ou 70% da súa actividade habitual, como destaca Javier Martínez, secretario da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra. Destaca o labor da xente do mar, que “é un dos colectivos que primeiro se sensibiliza” cunha situación como a provocada pola pandemia do Covid-19. Martínez indica que, “á parte do aspecto económico, a xente do mar tamén está preocupada polo abastecemento á cidadanía”, de aí que reivindique unha maior atención ás inquedanzas do sector, especialmente das mariscadoras.

Situación no ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte
Pola súa banda, o presidente do GALP Golfo Ártabro Norte, José Manuel Fernández Lage, quere resaltar as características tan peculiares que teñen as 6 confrarías deste territorio, principalmente o seu tamaño. “Temos Confrarías moi pequenas e con poucos socios e socias, e en canto á actividade algunhas delas dedícanse exclusivamente ao “marisqueo a pé”, non tendo outras opcións como vía de escape nestes momentos” “Estamos parcialmente paralizados e con moi pouca actividade”

Ao  non ser considerado o marisco un produto de primeiro necesidade, non hai demanda para a súa venda, xurden  moitas complicacións para realizar subastas ou colocar o produto a un único comprador respetando prezos de mercado, como fan algunhas das nosas confrarías, porque non hai compradores”, explica.

Nestes momentos “vivir do noso mar e das nosas rías” non é unha tarefa fácil, agravada polo peche do sector da restauración.... pero, mentres tanto, reclama para este territorio máis axudas para soster un sector que dá emprego “ a moitas familias”, e sobre todo que non desapareza, e que poidan contribuír a impulsar a economía deste ámbito territorial....e rexurdan no momento que esta “pandemia”, que nos levou a este “estado de alarma”, desapareza. 

Un sector que emprega a máis de 100.000 persoas
A pesca, o marisqueo, a acuicultura mariña e o sector transformador dos produtos do mar dan traballo na nosa comunidade a máis de 100.000 persoas de forma directa ou indirecta, e xeran unha riqueza superior aos 1.100 millóns de euros, o que representa o 2% da riqueza de Galicia (PIB), segundo datos da Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

Esta importancia da pesca é moi superior nalgúns municipios costeiros, onde a actividade extractiva, acuícola e transformadora son claves na economía local. Isto acontece nun de cada cinco concellos costeiros, onde o peso deste sector achega máis do 10% do seu PIB.

En 2019, nas lonxas e centros de venda de Galicia comercializáronse máis de 158.000 toneladas de produtos da pesca que supuxeron unha facturación de case 470 millóns de euros, segundo o Anuario de Pesca 2019.

O sector do mar non só é un piar estratéxico para a economía galega, senón que é a actividade produtiva máis característica da Galicia diante da economía europea.9 de xaneiro de 2020

INFORME DE AVALIACIÓN INTERMEDIA DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA 2016-2020
A finalidade deste informe é a de realizar unha avaliación intermedia da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (en diante EDLP) do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, por parte do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte. 

A avaliación fai referencia ao traballo desenvolto polo GALP, como entidade colaboradora na xestión do FEMP coa Consellería do Mar da Xunta de Galicia, nas anualidades de 2016, 2017, 2018, e parte de 2019.

Este informe da resposta ao establecido na cláusula décimonovena, sobre a obriga de seguimento e avaliación da aplicación da EDLP, recollida no Convenio de colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o GALP, para a aplicación da EDLP no marco do desenvolvemento sostible das zonas de pesca do FEMP 2104-2020.

Para poñer en marcha o programa operativo do FEMP era un requisito imprescindible o de constituír unha asociación local de diversos axentes que se encargase da xestión de dito programa, poñendo en marcha e aplicando a mencionada estratexia. Dito documento é o eixe central sobre o que se vertebra a xestión e o funcionamento do GALP, e tamén a gobernanza do conxunto de axentes do territorio que participan da mesma. A estratexia define as principais liñas de actuación no conxunto do período 2014-2020, polo cal a avaliación intermedia é un importante paso para dar conta de cal é a situación real da súa execución, de cara a establecer os mecanismos correctores oportunos.

Esta avaliación parte da información proporcionada polo GALP, en relación á execución do conxunto de actividades contempladas ao abeiro da súa estratexia, isto é, gastos do programa de axudas e gastos de xestión do programa. A información proporcionada dá conta das actividades sociais do GALP e do seu papel como entidade que xestiona o programa de axudas do FEMP. 

Para ver o documento completo, preme AQUÍ