23 de agosto de 2018

Publicado o boletín nº 11 da Red Española de Grupos de Pesca


Neste número, recollénse as principais cuestións tratadas durante a Sesión Plenaria anual da REGP "Transformando o futuro a través da DLP", celebrada o pasado mes de maio en Valencia. 
Asemesmo, profundizase nos principais contidos da XVII Reunión de Autoridades e Redes Nacionais, celebrada en Bruselas no mes de abril, e sinalánse algunhas das particularidades da Proposta de Regulamento do novo FEMP para o período de programación 2021-2027, presentado pola Comunidade Europea o pasado mes de xuño.

Ningún comentario:

Publicar un comentario