26 de xuño de 2020

Proposta de resolución DEFINITIVA Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte


1. A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte en reunión celebrada o 16 de xuño de 2020 en Miño, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou  prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”. CONVOCATORIA 2020. 1ª FASE ADXUDICACIÓN DE AXUDAS. (Resolución publicada o día 17 de xuño de 2020 nesta mesma páxina web e no taboleiro de anuncios do GALP Golfo Ártabro Norte)

2. Unha vez analizadas todas as alegacións presentadas dentro do prazo estipulado (5 días dende a data de publicación) na sede do GALP Golfo Ártabro Norte, a Xunta Directiva deste GALP en reunión mantida o día 25 de xuño de 2020, eleva a público unha proposta de resolución DEFINITIVA de proxectos produtivos e non produtivos así como os desestimados PARA A CONVOCATORIA 2020, 1ª FASE ADXUDICACIÓN DE AXUDAS, tendo en conta o estipulado no artigo 24 da “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”.

3. Preme nos seguintes enlaces para ver as resolucións DEFINITIVAS:

Esta proposta de resolución DEFINITIVA de Xunta Directiva para proxectos produtivos e non produtivos da Convocatoria 2020, primeira fase de adxudicación de axudas, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos e non produtivos para esta convocatoria 2020.


17 de xuño de 2020

Proposta de resolución provisional Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte. 1ª fase adxudicación axudas CONVOCATORIA 2020

A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte en reunión celebrada o 16 de xuño de 2020 en Miño, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou  prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo na 1ª fase de adxudicación de axudas da Convocatoria 2020, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”.
Preme nos seguintes enlaces para ver as resolucións provisionais:
Esta proposta de resolución provisional de Xunta Directiva para proxectos produtivos e non produtivos da Convocatoria 2020, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos e non produtivos para esta 1ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria 2020.

Outórgase un prazo de alegacións de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación no taboleiro de anuncios do GALP Golfo Ártabro Norte, que será o día 17 de xuño de 2020.
La imagen puede contener: 12 personas, texto que dice "Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte ECONOMICAS ARAPROXECTO PESCAMOS IDEAS Su Reunión hoxe martes día 16 ás 18:30 horas para a aprobación provisional de proxectos Convocatoria 2020 pola Xunta Directiva. 44 Iniciativas presentadas neste GALP 32 PRODUTIVAS 12 NON PRODUTIVAS"

10 de maio de 2020

Entrevistamos a testemuñas directas vinculadas co sector pesqueiro e marisqueiro deste ámbito territorial

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

O Patrón maior da Confraría de Pescadores de Mugardos, Omar Enrique Lucci Muñoa, aínda que tamén é o noso Secretario, respondeu ás nosas preguntas en calidade de Patrón maior da Confraría de Mugardos. Grazas!! Omar
A Confraría de Pescadores de Mugardos, ten dous sectores productivos, a pesca de baixura (7 embarcacións) e o marisqueo a pé (65 permisos de explotación). O marisqueo é a actividade principal da confraía en canto a volumen de produción e ingresos.

MARISQUEO: Ameixa fina, Ameixa xapónica, Ameixa babosa, Berberecho, Navalla, Bicuda e  Ostra plana.

Contacto: Tlfno. 981 472 227 / cofradia@cofradiamugardos.org

Segue o día a día desta Confraría na súa páxina de FACEBOOK

Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

A Confraría de Mugardos ten dous sectores productivos, a pesca de baixura (7 embarcacións) e o marisqueo a pé (65 permisos de explotación). O marisqueo é a actividade principal da confraía en canto a volumen de produción e ingresos.

Nesta crise a pesca de baixura segue a traballar como o viña facendo antes da pandemia, coas limitacións de seguridade esixidas que supoñen cambios nas condicóns de traballo nas embarcación e nos puntos de venda. O marisqueo a pé vese obrigado a acollerse ao cesamento da actividade como consecuencia da caída total da demanda das especies comercializadas.

O consumo regular periódico de peixe e marisco a nivel familiar sería unha forma de axudar ao sector, xa que os clientes principais, hostalería e turismo, están actualmente inactivos.

Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?

Importancia a nivel medioambiental.
Dende hai anos os recursos pesqueiros en Galiza se xestionan mediante plans de xestión. Estes plans van máis aló da pesca e extración de especies de peixes e mariscos e a súa comercialización. E se nutren de datos obtidos do medio natural para compatibilizar a actividade pesqueira co coidado ambiental. A obtención destes datos require dunha presenxza e observación continua do medio mariño influindo de manera determinate no seu control e coidado.
O control continuo do medio permite detectar e correxir situacións negativas as que se enfrontan os ecosistemas na actualidade, favorendo neste aspecto a conservación da biodiversidade e dos habitats. En xeral o sector do mar aportalle a sociedade a conservación do patrimonio natural mariño.

Importancia na saude.
Os controis sanitarios esixidos pola lexislación vixente para garantir a comercialización dos productos do mar funcionan tamén como indicadores para a deteción de posibles problemas sanitarios axenos ao medio marino.

Importancia no abastecemento de alimentos de alto valor nutritivo e saludables á sociedade.

Importancia económica.
O sector do mar é unha importante fonte de xeración de emprego e riqueza na comunidade autónoma.


Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

Os datos que se expoñen a continuación son os relativos a Confraría de Mugardos.
O dato do emprego é emprego directo e a facturación estimouse mediante a media dos últimos cinco anos das especies comercializadas na lonxa.
Emprego: 83 persoas, socios da entidade e personal contratado. Facturación (2015-2019) : 356.898 €

Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

Quizais a principal caracteristica da actividade pesqueira e marisqueira sexa o coñecemento necesario tanto das zonas de pesca como da vida das especies para poder capturalas e que cheguen as lonxas e aos consumidores finais. Este coñecemento tarda tempo en adquirirse por tratarse dun medio moi dinámico e cambiante e require dunha presenza continua no mar.


Por que cre que é vital consumir produtos do mar?

Os productos do mar aportan unha serie de beneficios aos seres humanos que os diferencian doutros alimentos.

En xeral son de baixo o moderado valor calórico, as proteinas presentes nestes alimentos cosidéranse de alto valor biolóxico xa que conteñen todos os aminoácidos que o organismo necesita nas proporcións axeitadas.

A grasa do peixe é rica en ácidos grasos poliinsaturados e esenciales (omega-3).
Aporta vitaminas dos grupos A, B, D e E e minerales coma iodo, fósforo, clacio e selenio.

Os mariscos xeralmente baixos en calorías son ricos en proteínas e minerales e ademáis dos xa citados aportan tamén ferro, cinc e potasio.

Ademáis son sabrosos e de fácil mastigación e dixestión.Todas estas características faios alimentos moi saudables.

8 de maio de 2020

Achegamos testemuñas directas do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte á Campaña Queda Co Noso Mar

#QuedaCoNosoMar

 #QuedaConNuestroMar

Mario Camba, propietario xunto co seu irmán do Mesón Avellaneda en Pontedeume, mostra o seu apoio a  esta campaña e ao todo o sector do mar, respondendo moi amablemente ás nosas preguntas. 

Moitas grazas!!! MarioMesón Avellaneda,  é considerado un lugar de referencia todo o ano para familias dos concellos limítrofes, con nen@s que queiran desfrutar dunha comida elaborada con produtos do mar, ao mesmo tempo que os nen@s desfrutan no parque de bolas (único no Concello de Pontedeume) de forma controlada e segura.


Establecemento de referencia para celebración de eventos (aniversarios, festas de empresas, reunións familiares, menús concertados, bautizos, comunións...)


Dirección: Doctor Villanueva 10 - Puentedeume

Contacto: Tlfno. 981 434 113 / Messenger

Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?

Afronto la situación teniendo mucha calma y creyendo que nuestros representantes legales están haciendo una gran labor para que pronto podamos volver a realizar nuestra actividad.

Lo que puede hacer la ciudadanía es seguir demandando los productos del mar, como hasta ahora, e incluso más, ya que la actividad de la restauración está parada, produciendo una importante disminución en la demanda de dichos productos, por eso , lo mejor que puede hacer la ciudadanía es seguir consumiendo pescados, mariscos, etc, para que cuando se reanude la actividad cuanto antes , sea una actividad productiva.

Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?

Considero que es importante el sector del mar en Galicia, por dos razones fundamentales:

Un motor económico muy importante, ya que genera muchos  puesto de trabajo, tanto de forma directa como indirecta,

Y por otro lado, es un referente a nivel cultural de Galicia en el mundo, los productos de las rías gallegas tienen mucha fama a nivel mundial, su marisco, su pulpo, y también las elaboraciones que con ellos se preparan, por tanto creo que muy importante el sector del mar como referente de la cultura de Galicia y por consiguiente una importante fuente de ingresos a traves del sector turístico, que viene a Galicia buscando entre muchas otras atracciones , el buen comer.

Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?

Sinceramente desconozco con exactitud esa información, pero en donde yo personalmente tengo mi mesón, que es en Pontedeume,  se que  muchas familias viven del sector de la pesca, o bien de forma directa o indirectamente como mi caso.

Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?

Si bien mi actividad en concreto es básicamente de ocio, sí que de alguna manera , ayudamos al sector pesquero, ya que ofertamos de manera importante los productos del mar, haciendo que la sociedad, pruebe de muy diferentes maneras dichos productos, de manera que amplíen su conocimiento acerca de los maravillosos que pueden ser dichos productos, y así promover de alguna manera su consumo.

Por que cre que é vital consumir produtos do mar?


Creo que es vital consumirlos, porque además de tener un alto contenido en nutrientes esenciales para la salud, de decir, alimentos muy saludables, además tenemos en Galicia excelentes productos, y porque también mucha gente vive de ello, y consumirlo es vital para mantener el sector pesquero en funcionamiento.


6 de maio de 2020

Testemuñas directas do GALP Golfo Ártabro Norte: JC Global Consulting

#QuedaCoNosoMar   
#QuedaConNuestroMar

O propietario de JC Global Consulting, Julio S. Cantero Leiro, enviounos este video, no que recolle moitos datos interesantes, así como as súas opinións ao respecto do sector pesqueiro. 
Moitas grazas!!!

"Está en nuestras manos ayudar a salir adelante. Consumamos productos de la mar, alimentos de proximidad" Julio Cantero.