11 de xuño de 2024

 A xerente do GALP, Tamara Tilve, participou no 𝙎𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙁𝘼𝙈𝙀𝙉𝙀𝙏 "𝙇𝙤𝙨 𝙂𝘼𝙇 𝙖𝙘𝙚𝙧𝙘𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙖 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙘𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙𝙖𝙣𝙤𝙨", que se celebrou en Dublín entre os días 4 e 6 de xuño.

Foron tres xornadas moi produtivas entre representantes de diferentes GAL europeos, redes nacionais e expertos nos que coñeceu exemplos inspiradores de toda a UE como o proxecto da empresa de transformación de produtos do mar "Meduza" (en Karlovac). , Croacia), a iniciativa de The Seaweed Company ou o modelo de negocio sostible do mozo pescador holandés Hendrik Kramer.

Coñeceu varias iniciativas apoiadas polo FEMP e EMFAF neste territorio, co apoio de Bord Iascaigh Mhara, a Axencia de Desenvolvemento de Productos do Mar de Irlanda:

🤿 Oceanivers Irlanda.

🐟 Peixaría Bubbas.

🦞 Marca V para bogavantes.

🚤 Paseos en barco de cabras.

💻Formación dixital para pescadores.

⚓️Museo Marítimo Nacional de Irlanda

Os representantes españois puideron participar en diferentes obradoiros: marketing no GAL; cooperación e traballo en rede entre GAL; o desenvolvemento e apoio de proxectos de calidade......entre outros.
20 de outubro de 2023

Pescamos Ideas no territorio do Golfo Ártabro Norte

O Martes 17 tiveron lugar en Cabanas e Pontedeume as dúas primeiras xornadas divulgativas para dar a coñecer o programa de axudas do FEMPA (Fondos Europeos de Pesca e Acuicultura) para as anualidades 2023-2027 no noso territorio.

As axudas ascenden a máis de 4,6 millóns de euros para proxectos que se desenvolvan nos 10 concellos e as 6 confrarías que conforman o Golfo Ártabro Norte.

Se tes unha idea de negocio que pode contribuir a desenvolver a zona costeira ou poñer en valor os produtos pesqueiros garantindo a sostibilidade da actividade económica, contacta connosco nos teléfonos 981 784 417 / 636 736 788.

PRÓXIMA DATA O 7 DE NOVEMBRO,

· Ás 12:00h en Narón (Café Teatro Pazo da Cultura).

· ás 19:00h en Ferrol (Antigo Hospicio).
6 de outubro de 2023

“Pescamos ideas”, encontro empresarial en Narón

 O Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte organiza o encontro empresarial “Pescamos ideas”, que se desenvolverá hoxe venres, día 6, co fin de informar sobre o programa de axudas do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA). 

A convocatoria,  terá lugar ás 18.30 horas nas instalacións do Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros e está aberta á participación de pequenas e medianas empresas, asociacións, autónomos… interesados en solicitalas para acometer proxectos localizados no ámbito territorial de Narón, Neda, Fene, Mugardos, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Ferrol e Ares. 

A orde do 14 de setembro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión destas axudas, está xa publicada no DOG, podendo consultarse no enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230926/AnuncioG0427-150923-0....

As persoas interesadas en solicitar as axudas nesta convocatoria 2023 poderán facelo ata o día 26 deste mes de outubro, tal e como se especifica nas bases da convocatoria. 

Neste encontro empresarial, un equipo de profesionais informará máis polo miúdo sobre as mesmas, aos colectivos aos que se dirixen estas axudas, podendo realizar as consultas ao respecto que se estimen oportunas.

O GALP Golfo Ártabro ten previsto durante os meses de outubro e novembro celebrar xornadas divulgativas nos 10 concellos do seu ámbito territorial, co obxecto de dar a coñecer a orde de axudas recentemente publicada para presentar proxectos ao abeiro do Programa FEMPA 2021-2027 nesta convocatoria 2023 e vindeiras convocatorias; Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo- EDLP (Plan de acción; criterios de selección...), as novidades respecto ao programa anterior, así como aclarar as dúbidas que poidan xurdir ao respecto dos temas tratados.  

O martes 17 de outubro xa están confirmadas as previstas para os Concellos de Pontedeume e Cabanas.

En Cabanas en horario de mañá ás 12 horas na Escola Laica de Cabanas (Avda. de Laraxe, s/n - Cabanas).

En Pontedeume en horario de tarde  ás 19 horas na Casa da Cultura (Paseo de Raxoi, nº1 - Pontedeume)29 de setembro de 2023

Selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte. Relación DEFINITIVA de admitidos/as e excluídos/as

Rematado o prazo de reclamación contra a lista provisoria, tal como se indica na base oitava “DESENVOLVEMENTO DO PROCESO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

Así mesmo, de conformidade coa base oitava, convócase ás persoas aspirantes admitidas á realización da proba escrita (fase I proba escrita de coñecementos), que terá lugar o MÉRCORES, 4 DE OUTUBRO, ÁS 17.00 HORAS, na sede do GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Casa do Pescador – Rúa Curro, nº33 15630 Miño, A Coruña). 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUÍDAS

26 de setembro de 2023

Selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte. Relación PROVISIONAL de admitidos/as e excluídos/as

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica na base sétima “PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista provisional de persoas admitidas e para concorrer a este proceso. A lista provisional de persoas admitidas conterá a relación de persoas que poden optar ás diferentes probas e tamén a relación de persoas excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

A partir da data de publicación na páxina web dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro de Galicia, as persoas que resultaran excluídas poderán presentar a correspondente reclamación, se o estiman oportuno, para emendar os defectos que motivaron tal exclusión. 

O prazo máximo para a presentación da documentación para a subsanación de defectos ou, no seu caso a oportuna reclamación, é de 2 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación da lista provisional de persoas admitidas/excluídas.

Transcorrido este prazo procederase á confección e publicación da lista definitiva de persoas admitidas para este proceso, na cal se indicará a data e lugar para a realización da proba escrita. 

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUÍDAS