14 de febreiro de 2017

AXUDAS FEMP 2014-2020 CONVOCATORIA 2017

                    
                    Se tes unha idea e/ou proxecto
                    vinculados con algunha activi-
                    dade relacionada co mar (em -
                    presa do sector da pesca, gas -
                    tronomía, ocio ou turismo,...),
                    no territorio do Galp Golfo Ár-
                    tabro Norte, estas axudas poden
                    ser a túa oportunidade de finan-
                    ciamento para poñer en marcha
                    o teu proxecto.
                    Aberto o prazo de solicitudes 
                    Axudas Femp 2014-2020.


                    Prazo ata o 1 de marzo de 2017                 Teñen cabida multitude de ideas e opcións nestas 
                axudas... polo que infórmate e asesórate para 
                presentar a túa solicitude de axuda na nosa sedeGalp Golfo Ártabro Norte, Rúa Curro, 33 -15630 Miño
Telf.: 981 784 417  -  636736788
galpgolfoartabronorte@gmail.com9 de febreiro de 2017

AXUDAS FEMP 2014-2020. RECORDA O PRAZO REMATA O 1 DE MARZO PARA A CONVOCATORIA 2017

Informáte das Axudas FEMP 2014-2020RecordaO prazo para a convocatoria 2017 remata o 1 de marzo de 2017


Estamos a disposición para asesorar e informar de como presentar a solicitude de axuda, 

Ven a visitarnos

Galp Golfo Ártabro Norte

Rúa Curro 33 ·  15630 Miño ( A Coruña)

Telf: 981 784 417 --  636 736 788

galpgolfoartabronorte@gmail.com