9 de xaneiro de 2020

INFORME DE AVALIACIÓN INTERMEDIA DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA 2016-2020
A finalidade deste informe é a de realizar unha avaliación intermedia da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (en diante EDLP) do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, por parte do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte. 

A avaliación fai referencia ao traballo desenvolto polo GALP, como entidade colaboradora na xestión do FEMP coa Consellería do Mar da Xunta de Galicia, nas anualidades de 2016, 2017, 2018, e parte de 2019.

Este informe da resposta ao establecido na cláusula décimonovena, sobre a obriga de seguimento e avaliación da aplicación da EDLP, recollida no Convenio de colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o GALP, para a aplicación da EDLP no marco do desenvolvemento sostible das zonas de pesca do FEMP 2104-2020.

Para poñer en marcha o programa operativo do FEMP era un requisito imprescindible o de constituír unha asociación local de diversos axentes que se encargase da xestión de dito programa, poñendo en marcha e aplicando a mencionada estratexia. Dito documento é o eixe central sobre o que se vertebra a xestión e o funcionamento do GALP, e tamén a gobernanza do conxunto de axentes do territorio que participan da mesma. A estratexia define as principais liñas de actuación no conxunto do período 2014-2020, polo cal a avaliación intermedia é un importante paso para dar conta de cal é a situación real da súa execución, de cara a establecer os mecanismos correctores oportunos.

Esta avaliación parte da información proporcionada polo GALP, en relación á execución do conxunto de actividades contempladas ao abeiro da súa estratexia, isto é, gastos do programa de axudas e gastos de xestión do programa. A información proporcionada dá conta das actividades sociais do GALP e do seu papel como entidade que xestiona o programa de axudas do FEMP. 

Para ver o documento completo, preme AQUÍ