29 de setembro de 2023

Selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte. Relación DEFINITIVA de admitidos/as e excluídos/as

Rematado o prazo de reclamación contra a lista provisoria, tal como se indica na base oitava “DESENVOLVEMENTO DO PROCESO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

Así mesmo, de conformidade coa base oitava, convócase ás persoas aspirantes admitidas á realización da proba escrita (fase I proba escrita de coñecementos), que terá lugar o MÉRCORES, 4 DE OUTUBRO, ÁS 17.00 HORAS, na sede do GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Casa do Pescador – Rúa Curro, nº33 15630 Miño, A Coruña). 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUÍDAS

Ningún comentario:

Publicar un comentario